ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन् सम्बन्धमा भएकाे निर्णय कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु हुन ढुंगा-गिट्टी,बालुवा उत्खनन तथा स्टक प्रमाणित सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !!!!! आ.व ०७४/७५को इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी संचालन तालिका अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन समबन्धमा नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता समबन्धमा निवार्चन क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्वीकृत कार्यक्रमहरुको सुची सम्बन्धमा बिज्ञापन नं ४/०७३/७४ को लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धमा प्रवेश पत्र बुझ्न आउने सम्बन्धमा लिखित परिक्षा सन्चालन सम्बन्धमा स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त तथा कार्यविधि सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व २०७१/७२को लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२ माघ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व २०७१/७२को लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन हेर्न download गर्नुस
आ.व २०७०/७१ को लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७१ माघ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व २०७०/७१ को लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन हेर्न download गर्नुस
Skip to toolbar