ब्लाष्ट टाइम्समा प्रकाशित धराैटी सदरस्याहा सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना । धराैटी सदरस्याहा सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना । ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन् सम्बन्धमा भएकाे निर्णय कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु हुन ढुंगा-गिट्टी,बालुवा उत्खनन तथा स्टक प्रमाणित सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !!!!! आ.व ०७४/७५को इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी संचालन तालिका अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन समबन्धमा नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता समबन्धमा निवार्चन क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्वीकृत कार्यक्रमहरुको सुची सम्बन्धमा बिज्ञापन नं ४/०७३/७४ को लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धमा प्रवेश पत्र बुझ्न आउने सम्बन्धमा

सूचना तथा समाचार


MOFALD & LDTA organised Gender Responsive budget Audit trng

MoFALD & LDTA jointly organised the GESI and GRB (Gender Responsive Budgeting) training to district level political parties members and...
थप पढ्नुहोस ...जिसस सुनसरीको नयाँ वेवसाईडमा स्वागत छ ।

जिसस सुनसरीको नयाँ वेवसाईडमा स्वागत छ ।LGCDP Focal Person जाँच स्थगित भएकाे सूचना

अाज मिति : २०७३।०३।११ गते समय :  दिउँसो १:०० बजे स्थान : विश्वअार्दश कलेज ईटहरी  मा LGCDP Focal Person  जाँच हुने...
थप पढ्नुहोस ...
ICT Orientation for Poltical parties in Sunsari

DDC Sunsari  has completed ICT orientation  on current information system in electronic based to all political parties &  DDC staff...
थप पढ्नुहोस ...जिविसको कर्मचारी र ICT V लाई वेबसाड संचालन सम्बन्धी तालिम

जिविसको कर्मचारी र ICT V लाई वेबसाड संचालन सम्बन्धी तालिमSkip to toolbar