सूचना तथा समाचार


जिविस सुनसरीको नयाँ वेवसाईडमा स्वागत छ ।

जिविस सुनसरीको नयाँ वेवसाईडमा स्वागत छ ।LGCDP Focal Person जाँच स्थगित भएकाे सूचना

अाज मिति : २०७३।०३।११ गते समय :  दिउँसो १:०० बजे स्थान : विश्वअार्दश कलेज ईटहरी  मा LGCDP Focal Person  जाँच हुने...
थप पढ्नुहोस ...
ICT Orientation for Poltical parties in Sunsari

DDC Sunsari  has completed ICT orientation  on current information system in electronic based to all political parties &  DDC staff...
थप पढ्नुहोस ...जिविसको कर्मचारी र ICT V लाई वेबसाड संचालन सम्बन्धी तालिम

जिविसको कर्मचारी र ICT V लाई वेबसाड संचालन सम्बन्धी तालिमSkip to toolbar