सूचना तथा समाचार

घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धि जरुरी सूचना

घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (VERS-MIS)  सम्बन्धित  जरुरी सूचना सबै गाउँपालिका तथा बराह न.पाजिल्ला परिषद् वैठक सम्बन्धमा

आगामी आ.वको लागि जिल्ला परिषद सम्बन्धी कुनै काम कारवाही र निर्णय नगर्न, नगराउन मन्त्रालयको परिपत्र सुचना

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमआ.व ०७४/७५को इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी संचालन तालिका

गोष्ठी सुरुहुने समय: दिनको ठिक ११:०० बजे |जि.वि.स सुनसरीमा कार्यरत निजामति कर्मचारी विवरण

१‍. रामप्रसाद वाग्ले : स्थानीय विकास अधिकारी २‍ शिवकुमार निरौला : याेजना अनुगमन तथा प्रशासकिय अधिकृत ३‍ हिमाल श्रेष्ठ :...
थप पढ्नुहोस ...अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन समबन्धमा

विज्ञापन न: १/०७३/०७४ , २/०७३/०७४,  ३/०७३/०७४,  ४/०७३/०७४ अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन  सम्बन्धी सूचना !  सूचना हेर्नको लागि : Downloadनतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता समबन्धमा

विज्ञापन न: १/०७३/०७४ , २/०७३/०७४,  ३/०७३/०७४,  ४/०७३/०७४ को नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना !  सूचना हेर्नको लागि : Download Skip to toolbar