बिज्ञापन नं ४/०७३/७४ को लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धमा

बिज्ञापन नं ४/०७३/७४ ,  सब-इन्जीनियर पदको लिखित परिक्षा मिती २०७३/९/१४ गते दिनको ११ बजे भगवती मा.वि इनरुवा मा संचालन हुनेछ |
परिक्षार्थी नामावलीको लागि: Download 

Skip to toolbar